Ruhabat Dokma Toplumy - www.ruhabattextile.com.tm https://ruhabattextile.com.tm/rss www.ruhabattextile.com.tm https://ruhabattextile.com.tm/rss https://ruhabattextile.com.tm/storage/app/uploads/public/62f/c26/dd3/62fc26dd3d186674675459.png tm-tm November 30, 2022 10:26 Geçen hepdede TDHÇMB-de söwda geleşikleriniň netijesi https://ruhabattextile.com.tm/news-detail/3 2022-10-13 https://ruhabattextile.com.tm/news-detail/3 Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt çig mal biržasynda Türkmenistanyň Dokma senagat ministrligi boýunça söwda geleşikleriniň 11-si hasaba alyndy...

]]>
Türkmenistanda hususyýetçileriň täze senagat zolagy dörediler https://ruhabattextile.com.tm/news-detail/4 2022-09-03 https://ruhabattextile.com.tm/news-detail/4 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Hökümetiň düýn geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna telekeçiligi ösdürmek üçi...

]]>
“Türkmenistanyň Senagat Pudaklarynyň Ösüşiniň Esasy Ugurlary” atly... https://ruhabattextile.com.tm/news-detail/1 2022-08-16 https://ruhabattextile.com.tm/news-detail/1 Türkmenistanyň  Senagat Pudaklarynyň günine bagyşlanylyp, Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasy Dokma Senagaty Ministrligine degişli dokma pudaklarynyň ...

]]>
“Dokma dokar ellerim” atly bäsleşik https://ruhabattextile.com.tm/news-detail/2 2022-08-08 https://ruhabattextile.com.tm/news-detail/2 Türkmenistanyň  Senagat Pudaklarynyň günine bagyşlanylyp, Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasy Dokma Senagaty Ministrligine degişli dokma pudaklarynyň ...

]]>